GENEALOGIES

Genealogies


Vicentica la Naba, Batiste Cagarnera
Maria la Jutgipaua, Paqui la Sarga,
Carme la de Cona, Fina la Càrpia,
Quico el Frare, Quico el Serenet,
Mari Carme la Rascla, Arturo el Pereto,
Pepe el Català, Pepe Barragueta,
Pepe el Castellano, Càndido Caramba,
Teresa la Sevillana, Toni Missa,
Pepe el Pelut, Doloretes la Borrianera,
Nievetes la de Caixa, Toni Regineta,
L´estubenyera, Salvador el Perra,
Paquita la Millareja, Micalet el Melero,
Vicent el Gatet, Toni Meló,
Joan el Cagó, Maria la Barrabassa,
Antonieta Caragolets, Pepe el Carnisser,
Batiste Cametes, Consuelo la Gerrina,
Pepe el Gelat, Tomàs el Pablanquer,
Paco el Baró, Conxeta la Carrila,
Rosa la Tomella, Tere la de Corria,
Pepe el Pobil, Manolo Tapete,
Vicent el Nàssar, Vicente Bocola,
Salva el Pitxiriqui, Pepica la Camorra,
El tio Tarango, Tereseta la Blanca,
Florencio el Vidrier, Antoni Germilet,
Pepe el Barquer, Liseo Joana,
Pepe el Nap i Arturo Macalán,
Aurelia la Moixa, Paco el Guapet,
Pepe Pasta i Quico el Puput.


Vicent la Moto, Filomena l´alemana,
Pepe Ciscar i Vicent la Madam,
Carme la Maciana i Pepe Cent anys,
Filomena la de Sou, Milieta la Polida,
Salvador el Boticari, Pepe el Porreta,
Tereseta l´Ermitana i Vicent Pansorra,
Pep el Menut, Lola la Sora,
Nàssio el de les Cabres, Carmen la Carregueta,
Paco el Minervo, Tereseta la de Felip,
Micalet el de Galima, Màlia la Cotxera,
Júlia la de Tàfol, Pepe Panxeta,
Joaquín Garrofeta i Carmen la Botifarra,
Pepica la Corneta i Toni Motle,
Marieta la Mellà i Vicentica la Rulla,
Pepica la Fontdolcera i la Galga.

Llinatges de família,
com la noblesa.


Josep Micó


Comentaris