POEMA D'ABEL DÁVILA SABINA -----TESSEL·LES DE PLOMES BLANQUES----TESSEL·LES  DE PLOMES BLANQUES
                                                                                                 Yo pinto como si fuera andando por la calle.
                                                                                                                          Recojo una perla o un mendrugo de pan;
                                                                                                                          es eso lo que doy, lo que recojo.
                                                                                                                                                           Joan Miró                                                                       
Agafaria el temps amb les mans,
posaria flors al mateix  lloc on mai  foren
                                                                               -xafades-
les taules al carrer, les cadires abraçant amb força el dia
                                                                                            -de nou-
i de nou tornaria la llum als transeünts, els joguets als infants,
                                                                        el destí al seu destí,
                                                                        la paraula al silenci.
Sense por besaria  l’asfalt tacat de sang
i amb tessel·les de plomes blanques
                                                escriuria el plor de les roses,
                                                el foc etern de les espelmes.

Encara hi haurà rambles vives en les pupil·les dels homes.


  Abel Dávila Sabina

Comentaris