Sempre el rencontre


Sempre el rencontre

 
Aquelles rosques de pa amb oli,

en acabar l’escola,
                             després d’aventures a la muntanya,
quan tornava del riu,
                                 en acabar el joc del xavo.
Sempre cansat.
 
Aquelles rosques de pa amb oli,
de les mans de ma mare,
 
amb sal o sucre.

Josep Micó

Comentaris