HAIKUS

Dalt de la torre
parrupa la coloma.
Un núvol passa.

 
A la torrassa
descansa una coloma.
Guaita el silenci.
 

Colps a l´enclusa
afaiçonen el vidre.
Botella verda.

Comentaris